ติดต่อเรา

บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารพาร์ค สีลม ชั้น 28 ยูนิต 2802 ถนนคอนแวนต์ ​แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500​

PHONE: +66 2695 7500​
FAX: +66 2695 7511​
Call Center: +66 2657 2233
จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.00น.

Email: admin@glicothai.com

Get directions

Contact Us

admin@glicothai.com

(02) 657223